Kancelaria Adwokacka
Paweł Świder

Oferta

Prawo cywilne

Reprezentacja w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, udział w negocjacjach i mediacji, przygotowywanie projektów umów i pism, sporządzanie opinii prawnych, porady prawne

Prawo karne

Reprezentacja w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniu karnym, karnoskarbowym, wykroczeniowym oraz wykonawczym, we wszystkich fazach postępowania, porady prawne

Prawo gospodarcze

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, reprezentacja w procesach sądowych, doradzanie i prowadzenie negocjacji, rozmów z kontrahentami, ochrona prawna w obrocie gospodarczym, zakładanie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek, przygotowywanie ugód, porozumień, regulaminów i innych

Prawo administracyjne

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i organami samorządu

Prawo rodzinne
i spadkowe

Reprezentacja stron w sprawach o rozwód, separację, o podział majątku, o alimenty, o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Prawo podatkowe

Reprezentacja strony przed organami podatkowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, doradztwo, przygotowywanie pism, ugód i porozumień

O KANCELARII

Kancelaria oferuje swoim Klientom szerokie doradztwo prawne, pomagające rozwiązać problemy osób indywidualnych, przedsiębiorców, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, a także spółek prawa handlowego. Specjalizuję się między innymi w prawie obrotu nieruchomościami, prawie zamówień publicznych, aspektach prawnych działalności leczniczej czy prawa samorządu terytorialnego. W swojej praktyce obsługuję również cudzoziemców.

Zapewniam indywidualne podejście do każdej sprawy, niezależnie od tego, czy Klientem kancelarii jest osoba fizyczna, klient korporacyjny czy też jednostka budżetowa. Stale podnoszone kwalifikacje i działanie z pełnym zaangażowaniem to cechy, które zapewniają najwyższy standard obsługi prawnej Klientów we wszystkich dziedzinach prawa.  

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, niezależnie od tego, czy naszym Klientem jest osoba fizyczna czy też klient korporacyjny. Stale podnoszone kwalifikacje, działanie z pełnym zaangażowaniem to cechy, które zapewniają najwyższy standard obsługi prawnej Klientów we wszystkich dziedzinach prawa.

Kancelaria świadczy swoje usługi także internetowo oraz w języku angielskim.

Kancelaria Adwokacja Paweł Świdwer

WYNAGRODZENIE

Zasady wynagradzania stosowane przez Kancelarię uzależnione są od charakteru sprawy.
Różnorodność problemów prawnych Klientów determinuje indywidualne określanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną.

Skontaktuj się z nami już dziś!