Kancelaria Adwokacka
Paweł Świder

Oferta

Prawo cywilne

reprezentacja w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, udział w negocjacjach i mediacji, przygotowywanie projektów umów i pism, sporządzanie opinii prawnych, porady prawne

Prawo gospodarcze

obsługa prawna podmiotów gospodarczych, reprezentacja w procesach sądowych, doradzanie i prowadzenie negocjacji, rozmów z kontrahentami, ochrona prawna w obrocie gospodarczym, przygotowywanie ugód, porozumień, regulaminów

Prawo administracyjne

reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i organami samorządowymi

Prawo karne

reprezentacja w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w postępowaniu karnym, karnoskarbowym, wykroczeniowym oraz wykonawczym, we wszystkich fazach postępowania, porady prawne

Prawo rodzinne
i spadkowe

reprezentacja stron w sprawach o rozwód, separację, o podział majątku, o alimenty, o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowekPrawo podatkowe

reprezentacja strony przed organami podatkowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, doradztwo, przygotowywanie pism, ugód i porozumień

O KANCELARII

Kancelaria oferuje swoim Klientom szerokie doradztwo prawne, pomagające rozwiązać problemy osób indywidualnych, małych lub średnich przedsiębiorców, a także spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Specjalizujemy się między innymi w prawie obrotu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem branży deweloperskiej. W swojej praktyce obsługujemy również cudzoziemców.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, niezależnie od tego, czy naszym Klientem jest osoba fizyczna czy też klient korporacyjny. Stale podnoszone kwalifikacje, działanie z pełnym zaangażowaniem to cechy, które zapewniają najwyższy standard obsługi prawnej Klientów we wszystkich dziedzinach prawa.

Kancelaria świadczy swoje usługi także internetowo oraz w języku angielskim.

WYNAGRODZENIE

Zasady wynagradzania stosowane przez Kancelarię uzależnione są od charakteru sprawy. Różnorodność problemów prawnych naszych Klientów determinuje indywidualne określanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria współpracuje z wieloma renomowanymi kancelariami. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego współpracujemy z Frąckowiak & Jankowski Kancelarie Prawne z Olsztyna. Więcej o kancelarii.

Skontaktuj się z nami już dziś!